Περί διπλωματίας και διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας

Ο ρόλος της διπλωματίας είναι συγκεχυμένος στην κοινή γνώμη. Αρκετοί έχουν κατά νου μια εικόνα, στην οποία σε σκοτεινά δωμάτια καθορίζονται με αδιαφανείς διαδικασίες οι τύχες των χωρών. Κάτι τέτοιο ίσως είναι αλήθεια σε περιορισμένο βαθμό, ωστόσο, σήμερα, η διπλωματία δεν εξαντλείται σε αυτό. Με έναν κάπως πιο ελεύθερο ορισμό πρόκειται για την εκπροσώπηση μιας χώρας στο εξωτερικό, με σκοπό τη δημιουργία θετικού κλίματος στην Κυβέρνηση αλλά και στην κοινή γνώμη μιας άλλης χώρας και την εξασφάλιση ομαλών οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων σχέσεων.

(περισσότερα…)

Advertisements