Αγροτουριστική ανάπτυξη

Ο νομός Καρδίτσας στήριζε παραδοσιακά την ανάπτυξή του στην
αγροτική οικονομία. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες άρχισε να αναπτύσσει
αξιόλογες τουριστικές υποδομές, οι οποίες επεκτείνονται συνεχώς και
είναι ικανές να φιλοξενήσουν χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξελιχθεί ο τουρισμός τα
τελευταία χρόνια σε σημαντική πηγή εισοδήματος για πολλούς
συμπολίτες μας. Θα μπορούσαμε, όμως, να συνδυάσουμε αυτές τις
δυο δραστηριότητες μεγιστοποιώντας το οικονομικό όφελος για το νομό;
Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο «ναι». Ας σκιαγραφήσουμε μερικές
από τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αγροτουριστική
ανάπτυξη της πατρίδας μας.

(περισσότερα…)

Advertisements

Η σημασία των επώνυμων αγροτικών προϊόντων

Ο νομός Καρδίτσας είναι μια κατά βάση αγροτική περιοχή. Διαθέτει
εκτεταμένους ορεινούς όγκους, στους οποίους πραγματοποιείται
πλήθος κτηνοτροφικών και δασοπονικών δραστηριοτήτων, και μεγάλες
εύφορες πεδινές περιοχές με σημαντικές εγγειοβελτιωτικές υποδομές.
Είναι συνεπώς λογικό ότι η εξασφάλιση ικανού εισοδήματος για το
μεγαλύτερο κομμάτι του καρδιτσιώτικου πληθυσμού και συνεπώς η
πολυπόθητη ανάπτυξη θα πρέπει να επιδιωχθεί κατά κύριο λόγο από
την βέλτιστη εκμετάλλευση της γης μας και την ανάδειξη των προϊόντων
της. Αναφέρομαι σε μια γεωργία, που ακολουθώντας τους εθνικούς και
κοινοτικούς Κανονισμούς, θα παρέχει επώνυμα, άριστης ποιότητας,
πιστοποιημένα και τυποποιημένα προϊόντα στην παγκόσμια αγορά.

(περισσότερα…)

Αγροτική παραγωγή και ιχνηλασιμότητα προϊόντων

Εδώ και μια εξαετία περίπου οι εμπλεκόμενοι σε όλα τα τμήματα της
διατροφικής αλυσίδας (παραγωγοί, μεταποιητές, έμποροι και καταναλωτές)
καλούνται να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν και τελικά να αναγνωρίσουν
ένα σύστημα παρακολούθησης των προϊόντων. Αν και οι διαδικασίες που
προβλέπονται είναι υποχρεωτικές, λίγοι εμφανίζονται να γνωρίζουν τα
οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν, τόσο η ελληνική γεωργία, όσο και οι
καταναλωτές, από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος με τον τεχνικό
όρο «ιχνηλασιμότητα».

(περισσότερα…)